ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιανουαρίου - ΙΕ´ ΛουκάΚύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και ν’ ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη. (Λουκ. ιθ´ 1-10

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ᾿Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ᾿Ιδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. ῏Ηλθε γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.


Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εκεῖνο τὸν καιρό, ὁ ᾿Ιησοῦς περνοῦσε μέσα ἀπὸ τὴν ῾Ιεριχώ. ᾿Εκεῖ ὑπῆρχε κάποιος, ποὺ τὸ ὄνομά του ἦταν Ζακχαῖος. ῏Ηταν ἀρχιτελώνης καὶ πλούσιος. Αὐτὸς προσπαθοῦσε νὰ δεῖ ποιὸς εἶναι ὁ ᾿Ιησοῦς· δὲν μποροῦσε ὅμως ἐξαιτίας τοῦ πλήθους καὶ γιατὶ ἦταν μικρόσωμος. ῎Ετρεξε λοιπὸν μπροστὰ πρὶν ἀπὸ τὸ πλῆθος κι ἀνέβηκε σὲ μιὰ συκομουριὰ γιὰ νὰ τὸν δεῖ, γιατὶ θὰ περνοῦσε ἀπὸ κεῖ. ῞Οταν ἔφτασε ὁ ᾿Ιησοῦς στὸ σημεῖο ἐκεῖνο, κοίταξε πρὸς τὰ πάνω, τὸν εἶδε καὶ τοῦ εἶπε· «Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, γιατὶ σήμερα πρέπει νὰ μείνω στὸ σπίτι σου».᾿Εκεῖνος κατέβηκε γρήγορα καὶ τὸν ὑποδέχτηκε μὲ χαρά. ῞Ολοι ὅσοι τὰ εἶδαν αὐτὰ διαμαρτύρονταν κι ἔλεγαν ὅτι πῆγε νὰ μείνει στὸ σπίτι ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ.  Τότε σηκώθηκε ὁ Ζακχαῖος καὶ εἶπε στὸν Κύριο· «Κύριε, ὑπόσχομαι νὰ δώσω τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μου στοὺς φτωχοὺς καὶ ν’ ἀνταποδώσω στὸ τετραπλάσιο ὅσα ἔχω πάρει μὲ ἀπάτη».῾Ο ᾿Ιησοῦς, ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτόν, εἶπε· «Σήμερα αὐτὴ ἡ οἰκογένεια σώθηκε· γιατὶ κι αὐτὸς ὁ τελώνης εἶναι ἀπόγονος τοῦ ᾿Αβραάμ. ῾Ο Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου ἦρθε γιὰ ν’ ἀναζητήσει καὶ νὰ σώσει αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χάσει τὸν δρόμο τους».

Με πειρατικά πλοία και κουρσάρους η έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Χαλκίδα


        Με πειρατικά πλοία και κουρσάρους η έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Χαλκίδα 

Φέτος με σύνθημα «Κουρσεύουμε τον Ευβοϊκό» ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε πειρατικά πλοία, κουρσάρους να δώσουμε μάχη στα Τρελά Νερά, στη στεριά και τον ουρανό της Χαλκίδας. 


Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις φέτος κρύβουν πολλές εκπλήξεις και ξεκινούν το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 με την κορύφωσή τους το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας 12, 13 και 14 Μαρτίου.

Έναρξη αποκριάτικων εκδηλώσεων

Το Σάββατο 20 Φλεβάρη, με μπροστάρη τον Καρνάβαλο και με όλους τους στεριανούς καρναβαλιστές, με μαγκούρες και μουσική περνάμε απο δρόμους της πόλης και στις 8.30 το βράδυ στήνουμε ενέδρα για να εμποδίσουμε τους θαλασσινούς που έρχονται απο την θάλασσα να επιβάλλουν το δικό τους θαλασσινό καρναβάλι.

Ποιος θα επικρατήσει?

Πόλεμος θα γίνει με κάθε μέσο.

Ποιος θα βγει στην ξηρά και ποιος θα πεταχτεί στη θάλασσα… θα δείξει!!!!

Διάλεξε με ποιούς θα είσαι !!! Αρκεί να είσαι εκεί!!!

Το πλοίο θ’ αράξει στο στρογγυλό, στην παραλία της Χαλκίδας.

Θα ακολουθήσει γλέντι με χορό και τραγούδι!
Έτσι ανοίγουμε εμείς εδώ στην Χαλκίδα, το Τριώδιο.


Κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα δημιουργεί ο Κώστας Μπακογιάννης


                                         Κώστας Μπακογιάννης


Τη δημιουργία πέντε Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ανακοίνωσε ο Κώστας Μπακογιάννης και καλεί φορείς και επιχειρήσεις σε ανοιχτό διάλογο ώστε να συζητηθούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες και οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Κέντρου.Στην πλέον δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η Περιφέρεια στηρίζει τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για να γίνει πιο ουσιαστική η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.

Δημιουργούνται πέντε Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο,
ώστε να συζητηθούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες και οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Κέντρου.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις - διαβούλευσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα:
 • Π.Ε. Εύβοιας, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα)
 • Π.Ε. Βοιωτίας, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Διοικητήριο), (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά)
 • Π.Ε. Ευρυτανίας, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Νικολάου Τσαμπούλα 8, Καρπενήσι)
 • Π.Ε. Φωκίδας, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα)
 • Π.Ε. Φθιώτιδας, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, (Αινιάνων 8, Λαμία)
Στόχος είναι να καταγραφούν προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας, καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και παραγωγικότητας αυτών.Στην πλέον δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η Περιφέρεια στηρίζει τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας και ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για να γίνει πιο ουσιαστική η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.

Δημιουργούνται πέντε Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο,
ώστε να συζητηθούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες και οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Κέντρου.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις - διαβούλευσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα:
 • Π.Ε. Εύβοιας, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα)
 • Π.Ε. Βοιωτίας, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Διοικητήριο), (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά)
 • Π.Ε. Ευρυτανίας, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Νικολάου Τσαμπούλα 8, Καρπενήσι)
 • Π.Ε. Φωκίδας, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα)
 • Π.Ε. Φθιώτιδας, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30,
  Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, (Αινιάνων 8, Λαμία)
Στόχος είναι να καταγραφούν προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας, καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και παραγωγικότητας αυτών.
- See more at: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=40815#sthash.s9SIC75y.dpuf

Γέμισε τρακτέρ η Χαλκίδα! (Εικόνες)

 

Μεγάλη κινητοποίηση αγροτών πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα.

Συμμετείχαν αγροτοκτηνοτρόφοι και οι σύλλογοί τους από το Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας, από το Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων, από το Ληλάντιο πεδίο και αλλού.
Πρώτος σταθμός της κινητοποίησης ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας όπου επιδόθηκε ψήφισμα με τα αιτήματα. 

Στη συνέχεια το κομβόι των τρακτέρ και άλλων οχημάτων κατευθύνθηκε στην Υψηλή Γέφυρα όπου πραγματοποιήθηκε συμβολικός της αποκλεισμός. Τα μπλόκα των αγροτών στην Εύβοια

Σε ανακοίνωσή τους οι Αγροτικοί Σύλλογοι Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στη θέση Παλιουριά, σημειώνουν:
Δε θα τους αφήσουμε να μας “στραγγίσουν” και να τσακίσουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα!
Με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που αποτελεί λαιμητόμο για όλους προβλέπει για τους αγρότες σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για σύνταξη από 7% που είναι σήμερα στο 20% το 2019.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τα άλλα χαράτσια που επιβάλλονται στους αγρότες (πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΛΓΑ, φορολογία από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος με συντελεστή 26% και 100% προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά, ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες, οικόπεδα και χωράφια, αύξηση στο 23% του ΦΠΑ για αγροτικά μέσα και εφόδια, κατάργηση της επιστροφής φόρου πετρελαίου κ.ά.), γίνεται φανερό ότι πολύ περισσότεροι μικρομεσαίοι αγρότες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και θα μείνουν χωρίς ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνταξη, αφού το 38% των αγροτών δεν μπορεί να καταβάλλει ούτε τις σημερινές εισφορές που είναι πολύ χαμηλότερες.

πηγη: http://www.evianews.gr/

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΒΟΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΒΟΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΥΒΟΙΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ "ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΙΣΣΑ" 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ101...... ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ !!! ΩΡΑ 21.00 ΜΑΣ ΤΙΜΑΝΕ ΟΙ ΕΥΒΟΙΩΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΓΑΣ -ΘΕΜΗΣ ΖΕΡΒΑΣ- ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ!! ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ & ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ!!! ΠΛΗΡΕΣ ΜΕNU 20 ΕΥΡΩ!! ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 210 4924004 - 6932339120

Έλεγχο στα Κλειστά Γυμναστήρια του Δήμου Χαλκιδέων πραγματοποίησε ο Χρήστος Παγώνης

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτη ετοιμότητα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων Ανδρών Β΄κατηγορίας, που θα διεξαχθεί από τις 15 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2016 στη Χαλκίδα, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χ. Παγώνης, επισκέφθηκε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου τα Κλειστά Γυμναστήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση αυτή. 

Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου
 Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου

Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου
Τον Δήμαρχο συνόδευαν η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ Λ. Ζλακώνη, ο Αντιπρόεδρος Κ. Αναγνωστάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες.


Έγιναν επισκέψεις κατά σειρά, στο Κλειστό Γυμναστήριο “Χαλκιά-Αναστασιάδη”στην περιοχή της πρώην Πειραϊκής Πατραϊκής, στο ΔΑΚ Χαλκίδας (δίπλα στο Κολυμβητήριο), στο Κλειστό Αυλίδας και στο Κλειστό Κανήθου.


 
Με βάση τις υποδείξεις που έχουν κάνει εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, από την ανάληψη της διοργάνωσης από τον Δήμο Χαλκιδέων, καταγράφηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και στα τέσσερα γήπεδα, από τα οποία δύο (Κανήθου και ΔΑΚ) θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες και τα άλλα δύο για προπονητήρια.Ήδη ο Δήμαρχος έδωσε κατευθύνσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου για να δρομολογηθούν οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν.Παράλληλα, αύριο Τρίτη 12 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για οργανωτικά θέματα των αγώνων, στην οποία θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Παναγιώτης Τσαγκρώνης.
 

Σημειώνεται ότι κατά την παρουσία του στο ΔΑΚ, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων επισκέφθηκε και το Κολυμβητήριο Χαλκίδας, όπου είδε τις εκτεταμένες φθορές στις σωληνώσεις του μηχανοστασίου, που υφίστανται εδώ και δεκαετίες.Όπως είναι γνωστό, τους επόμενους μήνες έχει προγραμματιστεί ριζική επισκευή, όλων αυτών των φθορών, έτσι ώστε το Κολυμβητήριο να παρέχει πλήρη ασφάλεια κατά τη λειτουργία του. 

Σε όλη την Εύβοια "βούτηξαν" για το Σταυρό (εικόνες)

Σε κάθε γωνιά της Εύβοιας, οι πιστοί γιόρτασαν με λαμπρότητα τα Θεοφάνεια ενώ παρά το κρύο, πολλοί ήταν εκείνοι που και φέτος βούτηξαν στο νερό για να πιάσουν το Σταυρό.


Με λαμπρότητα έγινε ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Αλμυροπόταμο.
Το πρωί εψάλλει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και ακολούθησε ο Αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της περιοχής. Οι πιο τολμηροί βούτηξαν στα νερά για να διεκδικήσουν τον Τίμιο Σταυρό και να ευλογηθούν από τη Χάρη Του.
Και στα Ηλια, όπως μας ενημερώνει το istiaianews.blogspot.gr, αρκετοί ήταν εκείνοι που έπεσαν στο νερό, παρά το κρύο. 

Τα θεοφανεια και στους Ωρεους

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν ρεύμα και επιδότηση σίτισης

  dei-volt-watt

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης με τους δανειστές αναμένεται να προκαλέσει μέρος του παράλληλου προγράμματος.

Οι δανειστές να ζήτησαν πριν από λίγες μέρες από την κυβέρνηση να αποσύρει συνολικά το νομοσχέδιο του «παράλληλου» προγράμματος ωστόσο κάποια σημεία αυτού το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει και του καυτού Ιανουαρίου, ήδη φρόντισε να τα επαναφέρει και να τους δώσει μάλιστα και ΦΕΚ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό Α 182-24/12/15, με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ, ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ 2007-2013, τη λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε., και τη ρύθμιση δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, διατάξεις για το επίδομα ενοικίου και άλλες για την επιδότηση σίτισης.

Η φτωχή γιαγιά και ο άρχοντας παππούς


Γιὰ τὰ ἀγαθὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχει ἡ ἀγαθοεργία καὶ ἡ εὐσπλαγχνία, καθώς καὶ γιὰ τὰ δυσάρεστα ποὺ ἔχει ἡ τσιγκουνιὰ καὶ ἡ μικροψυχία, ἔδωσε ὁ Θεὸς ἕνα μήνυμα στὴν ἐγγονὴ ἑνὸς ζεύγους γερόντων ποὺ ζοῦσαν σ᾿ ἕνα μεγάλο χωριὸ τῆς Πελοποννήσου.

Τὸ ἀφηγήθηκε ἡ ἴδια σ᾿ ἕνα προσκύνημά της στὴν Μονή. «Ὁ παπποὺς καὶ ἡ γιαγιὰ ἦταν πολὺ ἀγαπητοὶ σ᾿ ἐμᾶς τὰ παιδιά. Καὶ ὅταν πηγαίναμε κοντά τους τὶς διακοπὲς καὶ τὰ καλοκαίρια, μᾶς περιποιόντουσαν πολύ. Ὁ παπποὺς ἦταν πολὺ γενναιόδωρος, φιλόξενος καὶ ἐλεήμων. Δὲν ὑπῆρχε φτωχός, ξένος, ἀκόκη καὶ γύφτος, ποὺ νὰ μὴν τὸν φιλοξένησε στὸ σπίτι του. Φεύγοντας δέ, τὸν φόρτωνε καὶ μὲ ὅ,τι ἀγαθὰ εἶχε.

Ἡ γιαγιὰ ὅμως ἦταν πολὺ “σφιχτή”. Συνέχεια τοῦ γκρίνιαζε ὅτι μαζεύει τὸν ὁποιοδήποτε στὸ σπίτι καὶ τὸν ταΐζει,καὶ ὅτι θὰ ἀδειάσει ἡ κασέλα μὲ τὰ γεννήματα (τὸ σιτάρι). Ὁ παπποὺς ἀπτόητος συνέχιζε τὶς ἐλεημοσῦνες του καὶ τῆς ἔλεγε: -Μὴ φοβᾶσαι, γυναῖκα, ὁ Θεὸς περισσότερα θὰ μᾶς δώσει. Καὶ ἔτσι γινόταν…

Πέρασαν τὰ χρόνια καὶ κάποτε ἔφυγαν γιὰ τὸν Οὐρανὸ καὶ οἱ δύο». Λίγο καιρὸ μετά, ἡ ἐγγονή τους (μεγάλη κοπέλα πλέον) εἶδε στὸν ὕπνο της τὴν γιαγιὰ σ᾿ ἕνα μικρό, πολὺ στενόχωρο δωμάτιο μπροστὰ σὲ μιὰ πυροστιὰ νὰ μαγειρεύει. Ἐπάνω στὴ φωτιὰ εἶχε μιὰ μικρὴ κατσαρόλα, ἡ ὁποία εἶχε μόνο λίγο νεράκι μέσα, ἦταν σχεδὸν ἄδεια!

-Γιαγιά, δὲν ἔχεις τίποτα νὰ μαγειρέψεις; ἐρώτησε μὲ ἀπορία ἡ ἐγγονή. Κι ἐκείνη ἀπάντησε θλιμμένη: -Ὄχι,παιδί μου,εἶμαι φτωχή! …Προβληματίστηκε πολὺ ἡ ἐγγονὴ μ᾿ αὐτὸ τὸ ὄνειρο καὶ μαζὶ μὲ μιὰ ἄλλη συγγενῆ της ἀποφάσισαν καὶ ἔδωσαν ἐλεημοσύνη σὲ μιὰ φτωχὴ οἰκογένεια γιὰ τὴν ψυχή της.

Ἔπειτα, τὴν ξαναεῖδε τὴν γιαγιά, πολὺ εὐχαριστημένη ἀυτὴ τὴ φορὰ νὰ τῆς λέει: -Σ᾿ εὐχαριστῶ,παιδάκι μου,γιὰ τὸ πλούσιο τραπέζι ποὺ μοῦ πρόσφερες! Ὅσο γιὰ τὸν παπποῦ, ἡ κόρη του εἶδε στὸν ὕπνο της μιὰ κεκοιμημένη συγγενῆ καὶ τὴν ἐρώτησε γι᾿ αὐτὸν. Κι ἐκείνη ἀπάντησε: -Ὁ παπποὺς εἶναι ἄρχοντας ἐδῶ ἐπάνω, ὅπως ἦταν καὶ στὴν γῆ!
 Περιοδικό “Ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία ἡ Βαρνάκοβα”, Σελίδες 59-60. Δωρίδα 2011.

πηγη: http://www.orthmad.gr/

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου 2015 - ΙΔ΄ Λουκάν

 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου 2015 - ΙΔ΄ Λουκάν
Η παραβολή του μεγάλου Δείπνου
Κατά Λουκάν ΙΔ´ 16-24

Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα.

Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

Ερμηνευτική απόδοση
Ο δε Ιησούς είπε εις αυτόν την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος παρέθεσε μέγα δείπνον και εκάλεσε πολλούς. Και την ώραν, που θα παρετίθετο το δείπνον, έστειλε τον δούλον του να πη στους προσκαλεσμένους· Ελάτε διότι τώρα είναι τα πάντα έτοιμα. Και αυτοί σαν να ήταν συνεννοημένοι ήρχισαν να παραιτούνται όλοι από το δείπνον με διαφόρους δικαιολογίας· ο πρώτος είπε· Αγόρασα ένα αγρόν και έχω ανάγκην να βγω έξω και να τον ίδω· σε παρακαλώ να με θεωρήσης απηλλαγμένον από την υποχρέωσιν να παρακαθίσω στο δείπνον.


Και άλλος είπε· Αγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω· σε παρακαλώ να θεωρήσης δικαιολογημένην την απουσίαν μου. Και άλλος είπε· Ενυμφεύθην και δια τούτο δεν μπορώ να έλθω. Και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον κύριον του και του διηγήθηκε όλα αυτά. Τοτε, γεμάτος οργήν ο οικοδεσπότης εναντίον των αναξίων προσκαλεσμένων, είπε στον δούλον του· Εβγα γρήγορα εις τας πλατείας και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ μέσα τους πτωχούς και τους αναπήρους και τους χωλούς και τους τυφλούς. Και αφού εξετέλεσε την εντολήν του Κυρίου του ο δούλος, είπε· Κυριε, έγινε όπως διέταξες, και είναι ακόμη τόπος αδειανός. Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον· Εβγα στους δρόμους, στους φράκτες των κτημάτων, έξω από την πόλιν και παρακίνησε με επιμονήν όλους όσους εύρης να έλθουν εδώ, δια να γεμίση οίκος μου. Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι κανείς από τους προσκαλεσμένους εκείνους άνδρες δεν θα γευθή τίποτε από το δείπνον μου”.

(Οι κυρίως προσκεκλημένοι, οι πνευματικοί άρχοντες του Ισραήλ και οι άλλοι Εβραίοι, αποροφημένοι από τα υλικά των συμφέροντα και την ματαιοδοξίαν των, ηρνήθησαν την πρόσκλησιν του Χριστού και απέκλεισαν τον ευατόν των από την βασιλείαν των ουρανών. Οι τελώναι και οι αμαρτωλοί και οι ειδωλολάτραι, οι περιφρονημένοι από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους εδέχθησαν με ευγνωμοσύνην και ταπείνωσιν την τιμητικήν πρόσκλησιν και έγιναν έτσι ένδοξα μέλη της βασιλείας των ουρανών). 


πηγη:  http://www.agioritikovima.gr/

Το ραντεβού με το Θεό
Ένας ερημίτης προσευχόταν πολύ σκληρά και επίμονα, ζητώντας να συναντηθεί με τον Θεό. Επιτέλους κατάφερε να «κλείσει» ένα ραντεβού μαζί του. «Αύριο, πάνω στο όρος» του είπε ένας άγγελος.

Την επόμενη ημέρα ο ερημίτης σηκώθηκε πολύ πρωί και κοίταξε το όρος, ήταν τελείως καθαρό από σύννεφα.

Ξεκίνησε , λοιπόν, χαρούμενος και με δέος, προς την κορυφή του βουνού. Κάποια στιγμή , εκεί που περπάταγε κατά μήκος του μονοπατιού συνάντησε έναν άνθρωπο που είχε πέσει κάτω μέσα στα αγκάθια και του ζήτησε βοήθεια. «Λυπάμαι, βιάζομαι, έχω «ραντεβού» με τον Θεό» απάντησε ο ερημίτης και συνέχισε τον δρόμο του.

Λίγο πιο κάτω συνάντησε μια γυναίκα που έκλαιγε δίπλα στο άρρωστο παιδί της «Βοήθησε με σε παρακαλώ».»Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο, ο Θεός με περιμένει στην κορυφή του βουνού.»

Προχώρησε ακόμα πιο γρήγορα για να μην αργήσει, αλλά εκεί που το μονοπάτι έγινε πιο δύσκολο, είδε ένα ηλικιωμένο εξαντλημένο, που του έδινε ένα ασκί «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, σε παρακαλώ πήγαινε να μου γεμίσεις το ασκί με νερό από την πηγή εδώ πιο κάτω.»Κάνε υπομονή, καλέ μου άνθρωπε, έχω ένα ραντεβού με τον Θεό και δεν θέλω να αργήσω!»

Όταν ο ερημίτης έφτασε επιτέλους στην κορυφή του βουνού, στην πόρτα της καλύβας, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Θεό , βρήκε κρεμασμένο ένα μήνυμα:» Συγχώρεσε με που δεν είμαι εδώ, αλλά πήγα να βοηθήσω εκείνους που δεν βοήθησες εσύ στο διάβα σου.»